Het bestuur van Stichting Lokaal & Sociaal controleert het jaarverslag, de jaarrekening en houdt zich bezig met de controle, het overzicht en de doelstellingen van de stichting.

Leden van het bestuur vervullen hun positie vrijwillig uit ideële overwegingen en hier staat geen vergoeding tegenover.

 

Het bestuur

B. Damen - Voorzitter
Vanuit zijn ervaring met het besturen van stichtingen levert Bubo een bijdrage aan onze missie en visie.
J. Assink - Secretaris
Als secretaris houdt Jon zich bezig met de administratieve en planmatige kant van het bestuur.
J. Ninck Blok - Penningmeester
Julia controleert met haar expertise de jaarrekening en het jaarverslag.

word lid van de Lokaal & Sociaal boodschappenservice