Stichting Lokaal & Sociaal is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Omdat Stichting Lokaal & Sociaal zich geheel inzet voor het algemeen belang hebben we deze ANBI status mogen ontvangen.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze doelstellingen, dan kunt u dankzij onze ANBI status enkele mooie voordelen tegemoet zien. Zo draagt uw ondersteuning er niet alleen toe bij dat Amsterdamse ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en wij arbeidsplaatsen creƫren voor Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ook biedt de Belastingdienst u enkele voordelen.

Zo mogen Donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze gift kan zowel eenmalig of periodiek zijn. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Via de Belastingdienst kunt u controleren welke instellingen zijn aangemerkt als ANBI.