Stichting Lokaal & Sociaal maakt deel uit van MAEX om haar impact in de samenleving te meten.

MAEX meet welke waarde aangesloten maatschappelijke initiatieven voor de maatschappij hebben. Dit doet MAEX aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Lokaal & Sociaal draagt op de volgende gebieden bij aan de Sustainable Development Goals om een duurzame, eerlijke en toekomstbestendige wereld te creëren:

Goede gezondheid en welzijn
- Zinvolle dagbesteding
- Ondersteuning
- Informele Zorg
- Langer thuis wonen
- Terugdringen eenzaamheid
Kwaliteitsonderwijs
- Leer- / werkplekken
- Gelijke kansen
- Kans op werk vergroten
Eerlijk werk en economische groei
- Arbeidsparticipatie
- Inclusieve arbeidsmarkt
- Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt
- Leer- / werktrajecten
Ongelijkheid verminderen
- Gelijke kansen
- Sociale cohesie
- Sociale uitsluiting tegengaan
- Toegang kwetsbaren
Duurzame steden en gemeenschappen
- Uitvoeren van kleine diensten / buurtklusjes
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
- Samenwerken aan maatschappelijke doelen

De bijdrage van Lokaal & Sociaal wordt aan de hand van de bovenstaande Sustainable Development Goals omgezet in een Social Handprint, die de impactwaarde meet van maatschappelijke initiatieven. Deze impactwaarde is het totale bedrag wat overheden en overige belanghebbenden tezamen besparen, danwel uit zouden geven aan dergelijke diensten en effecten.

De impactwaarde van Lokaal & Sociaal is € 480.000, waardoor we met minimale middelen maximale resultaten weten te bereiken.

Zie ons profiel op MAEX voor onze totale impact.