Vanuit de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen heeft Stichting Lokaal & Sociaal een bijdrage van € 1.977,- mogen ontvangen om onze organisatiekracht te versterken en verder te professionaliseren.

Stichting Lokaal & Sociaal is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Lokaal & Sociaal maakt deel uit van MAEX om haar impact in de samenleving te meten.

MAEX meet welke waarde aangesloten maatschappelijke initiatieven voor de maatschappij hebben. Dit doet MAEX aan de hand van de Sustainable Development G

Lees meer